Razem przeciw przemocy w rodzinie

starostwo_konferencja

Już po raz szósty spotkali się przedstawiciele jednostek realizujących zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie na Powiatowej Konferencji pt. „Razem przeciw przemocy w rodzinie”. Organizatorem konferencji jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie.

Tematem tegorocznych obrad był wpływ nadużywania alkoholu na zjawisko przemocy w rodzinie.

– Bardzo dobrze, że PCPR co roku organizuje tego rodzaju konferencje w formie warsztatów, poświęcone problemom przemocy w rodzinie – mówi Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski. – Żyjemy w XXI wieku, jednak niestety problem przemocy w czterech ścianach nie znika, a wręcz staje się coraz większy. Przyczyną nie jest już tylko alkohol, ale także problemy emocjonalne. Poprzez uczestnictwo w konferencji chcę dowiedzieć się więcej na ten temat, poznać przyczyny tego rodzaju problemów w rodzinach, możliwości reagowania i jeszcze większego włączenia się samorządu w pomoc.

W konferencji udział wzięło kilkadziesiąt osób, pracownicy socjalni ze wszystkich szczebli samorządu, przedstawiciele prokuratury policji, sądu.

– To są specjaliści, których zadaniem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – mówi Janina Chojnacka z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie. – Podczas tego rodzaju konferencji poznajemy się nawzajem, po to, żeby później grupowo współpracować przy udzielaniu pomocy danej rodzinie i robić to skutecznie. Niestety rośnie liczba procedur Niebieskiej Karty, ale wynika to również z coraz większej świadomości społeczeństwa, osoby doznające przemocy wiedzą, że przemoc trzeba zgłaszać i wiedzą, gdzie należy ją zgłaszać.

Gdy w rodzinie dochodzi do przemocy, tzn. kiedy jedna osoba krzywdzi drugą – może to dotyczyć osób dorosłych np. mamy i taty, babci i dziadka, ale zdarza się również, że dorośli stosują przemoc wobec dzieci – wtedy pedagog, pracownik Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, policjant, lekarz lub pielęgniarka wypełnia specjalny dokument, który nazywa się Niebieską Kartą.

Niebieska Karta rozpoczyna działania, które mają pomóc rodzinie zatrzymać przemoc. Z każdą rodziną, dla której została założona „Niebieska Karta” pracuje tzw. grupa robocza, którą najczęściej tworzą: pracownik socjalny z MOPS, dzielnicowy policjant, pedagog lub nauczyciel ze szkoły. Członkowie grupy spotykają się z dorosłymi osobami z rodziny, w której jest przemoc. Rozmawiają najpierw z osobą, która doświadcza przemocy, o sytuacji w rodzinie, o tym jak można jej pomóc i wspólnie planują działania, dzięki którym przemoc zostanie przerwana.

– Przemoc istniała, istnieje i istnieć będzie, naszą rolą jest minimalizować jej skutki i przeciwdziałać w momencie, kiedy jeszcze mamy wpływ na rozwój sytuacji w rodzinie – mówi mł. insp. Tomasz Jędrzejczyk, I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie. – W 2016 roku odnotowaliśmy w Bełchatowie ogromny wzrost interwencji i wszczętych procedur Niebieskiej Karty, prawie o 200 procent. Wynikało to z naszej reakcji na dwa zabójstwa, do których doszło w naszym mieście, dlatego postawiliśmy sobie za punkt honoru przeciwdziałać takim zjawiskom. Według badań, w Polsce odnotowuje się coraz większy udział przemocy nie spowodowanej alkoholem, jednak Bełchatów różni się na tym tle, bowiem tutaj udział sprawców nietrzeźwych rośnie i przekracza 70 procent. Jednak „inteligentna” przemoc jest bardziej niebezpieczna od tej „tradycyjnej”, nasączonej alkoholem, jest trudna do wykrycia i udowodnienia.

RP