„Regionalny Konkurs Grantowy”

Wieści równać szanse 2012

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do udziału w „Regionalnym Konkursie Grantowym” ogłoszonym w ramach Programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

– Jeżeli macie Państwo pomysł na projekt, dzięki któremu młodzież będzie mogła aktywnie rozwijać swoje pasje i zainteresowania a zarazem podnosić swoje kompetencje i umiejętności społeczne, a nie wiecie jak go sfinansować to jest to konkurs dla Was – mówi Artur Łęga, koordynator programu.

Celem projektu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. W ramach Regionalnego Konkursu Grantowego można otrzymać dotację do 7.000 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy (pomiędzy 1 stycznia a 31 lipca 2013 roku). O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury, gminne biblioteki i nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców z obszaru całej Polski. Organizacje, które otrzymają dotacje uzyskają również wsparcie merytoryczne w postaci szkoleń dla koordynatorów, konsultacji oraz wizyt w trakcie realizacji projektów.
Termin składania wniosków upływa 10 października 2012 roku. Wnioski należy składać korzystając z elektronicznego systemu naboru wniosków znajdującego się na stronie www.rownacszanse.pl , na której są również szczegółowe informacje dot. programu.