Remont MOGiK

Wieści remont mogik

Siedziba Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim przechodzi gruntowną przebudowę.

Wieści remont MOGiK

Wieści remont MOGiKW budynku Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej 28 trwają prace modernizacyjno – adaptacyjne pomieszczeń, mające na celu dostosowanie ich do potrzeb projektu IRSIP WŁ (Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego). Część prac zrealizowano już w 2008 roku. Wówczas wyremontowano część parteru na potrzeby Biura Obsługi Mieszkańców. Obecnie trwają prace remontowe pozostałej części parteru.
– W obrębie ośrodka wydzielone zostaną dwie strefy funkcjonalne. Pierwszą z nich będzie ogólnodostępna sala dla interesantów, natomiast druga to pomieszczenie do przetwarzania danych, które dostępne będzie wyłącznie dla osób upoważnionych – informują pracownicy piotrkowskiego magistratu.

Całkowity koszt inwestycji to 361 040,87 zł. Urząd Miasta na realizację remontu uzyskał 227 167,86 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakończenie prac przewidziane jest na 30 września.

Przypomnijmy, że IRSIP WŁ (Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego) to realizowany ze środków unijnych projekt, którego głównym założeniem jest budowa społeczeństwa informacyjnego. W ramach tego zadania prowadzonych jest szereg działań m.in. rozbudowa systemu elektronicznego obiegu dokumentów, przetwarzanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej, opracowanie wielkoskalowej ortofotomapy miasta.

www.piotrkow.pl