Roczny urlop dla matek I kwartału

Determinacja matek i ojców z ruchu „matki I kwartału” odniosła skutek. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Płatny roczny urlop dla rodziców – to cel proponowanej nowelizacji Kodeksu pracy. W praktyce oznacza to wydłużenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i możliwość skorzystania z nowego półrocznego urlopu rodzicielskiego. Przewidziano także możliwość podzielenia jednego i drugiego urlopu między matkę i ojca. Płatny roczny urlop będzie dostępny dla wszystkich rodziców dzieci urodzonych w 2013 r., w tym również dla rodziców dzieci urodzonych przed 17 marca 2013 r.
Nowe przepisy umożliwią elastyczne korzystanie z urlopów przez rodziców dziecka. W efekcie nowe regulacje powinny poprawić sytuację kobiet na rynku pracy. Nowe przepisy zapewnią rodzicom nie tylko niezbędną opiekę nad niemowlakiem, ale także łączenie jej z pracą. Założono możliwość łączenia pracy na część etatu (nie więcej niż pół) z korzystaniem z tych urlopów. Jednak pracodawca nie będzie musiał się zgodzić na łączenie zatrudnienia i urlopu, bo nie na każdym stanowisku możliwa jest praca w niepełnym wymiarze.
Przypomnijmy, że obecny wymiar urlopu macierzyńskiego to 20 tygodni i do 4 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Po zmianach dodatkowy urlop macierzyński wydłuży się o 2 tygodnie. Najważniejsza ze zmian to wprowadzenie nowego urlopu rodzicielskiego – 26. tygodniowego. To urlop do dyspozycji zarówno matki, jak i ojca. I będzie go można wziąć w całości lub częściach. Reasumując, urlop po urodzeniu dziecka wydłuży się z 6 miesięcy do roku (52 tygodnie).
Zmiany dotyczą także wysokości wynagrodzeń wypłacanych rodzicom w przypadku korzystania z urlopów i sposobu wnioskowania o nie. Rodzic, który zdecyduje się na półroczny pobyt z dzieckiem otrzyma 100 proc. pensji. Będzie mógł go jednak przedłużyć o kolejne sześć miesięcy, i wtedy jego pensja wyniesie 60 proc. Z kolei rodzic, który chciałby od razu skorzystać z rocznego urlopu (pół roku macierzyńskiego i pół roku rodzicielskiego) będzie otrzymywał 80 proc. wynagrodzenia.

PP
na podstawie materiałów z MPiPS