ROL-SZANSA 2013

Wieści Rol-Szansa

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach Oddział w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza 24 i 25 sierpnia (sobota, niedziela) na XXII Promocyjno-Handlową Wystawę Rolniczą ROL-SZANSA 2013.

Wystawa odbędzie się na błoniach zamku w Bykach przy ul. Kasztelańskiej 9 w Piotrkowie Trybunalskim, w godz. 9.00-17.00.
Wystawa corocznie cieszy się dużym zainteresowaniem wystawców prezentujących swoje wyroby i produkty. To okazja do pokazania najnowszych osiągnięć w zakresie sprzętu rolniczego, wyposażenia budynków inwentarskich, środków do produkcji rolnej, a także nowości w hodowli roślin rolniczych i ogrodniczych. Tłumnie odwiedzają ją rolnicy, mieszkańcy wsi i miast. Wystawcy pochodzą nie tylko z regionu łódzkiego. Wystawa w Piotrkowie Trybunalskim to również spotkanie z twórcami ludowymi i zespołami folklorystycznymi.