Rozwój i promocja przedsiębiorczości

Wieści_Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości pomaga przedsiębiorcom na każdym etapie prowadzenia przez nich działalności gospodarczej, a także daje nowe szanse dla osób prywatnych. W związku z rozwojem KSWP i otwarciem pierwszego biura w województwie łódzkim rozmawiamy z Prezesem Zarządu – Markiem Miką, Wiceprezesem Zarządu – Beatą Napierałą oraz Kierownikiem Działu Usług Finansowych – Izabelą Magierowską.

Skąd pomysł na tego typu działalność, kto jest twórcą Stowarzyszenia?
Marek Mika: Twórcami Stowarzyszenia byli koneccy przedsiębiorcy wraz z samorządem lokalnym. Przedsiębiorcy szukając możliwości pobudzenia aktywności lokalnej gospodarki, podjęli inicjatywę, która stała się szansą na rozwój regionu koneckiego oraz gwarancją skutecznego wspierania sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Stowarzyszenie zostało założone w 1995 roku. Początki były trudne, lecz pierwszą pożyczkę udzieliliśmy już w lipcu 1996 roku.
W historii Stowarzyszenia to już kolejna siedziba.
Beata Napierała:
Tak – dokładnie trzecia. Pierwotna siedziba KSWP zajmowała powierzchnię zaledwie 100 m2. Pod koniec lat 90-tych przenieśliśmy się do biura o przeszło trzykrotnie większej powierzchni użytkowej, gdzie upłynęło 12 lat działalności KSWP. Kolejne lata naszej działalności i ciężkiej pracy zaowocowały wybudowaniem nowej siedziby KSWP w Końskich przy ul. Staszica 2A. Budując nową siedzibę zależało nam na tym, aby została ona przystosowana pod potrzeby osób niepełnosprawnych, co też udało nam się osiągnąć.
Jaka jest struktura organizacyjna Stowarzyszenia?
Marek Mika:
KSWP jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS, posiadającym osobowość prawną. Członkami Stowarzyszenia mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Obecnie KSWP posiada 19 członków. Pierwszy Zarząd wyłoniony został w sierpniu 1995 roku, na czele którego stanął Prezes Adam Filiks. Obecnie Zarząd składa się z czterech osób: Prezesa Zarządu – Marka Miki, Wiceprezesa Zarządu – Beaty Napierały oraz dwóch Członków Zarządu – Zbigniewa Stańczyka i Tadeusza Trojanowskiego.
Jakie są główne cele działalności Stowarzyszenia?
Marek Mika:
Głównym założeniem Stowarzyszenia jest wszechstronny rozwój i promocja przedsiębiorczości. Jesteśmy firmą działająca na rzecz wspierania ludzi i organizacji w rozwoju ich kompetencji, potencjału oraz możliwości. Swoją pomocą obejmujmy zarówno sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i osoby bezrobotne oraz pracujące. Dla swoich klientów świadczymy usługi szkoleniowe, finansowe, informacyjne oraz doradcze. Nadrzędnymi celami Stowarzyszenia stały się m.in.: wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości, pomoc osobom zakładającym działalność gospodarczą, tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji, działania w kierunku ograniczania bezrobocia, reintegracja zawodowa i społeczna osób potrzebujących wsparcia, popularyzacja wiedzy ekonomicznej i prawnej, a także wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem oraz działanie na rzecz innowacyjności MŚP.
Jaki teren obejmuje swoją działalnością Stowarzyszenie?
Beata Napierała:
Siedziba KSWP mieści się w Końskich, jednak dzięki prężnie rozwijającej się działalności, uruchomiliśmy szereg biur zamiejscowych. Stowarzyszenie posiada sieć biur na terenie województwa świętokrzyskiego (Końskie, Kielce, Skarżysko Kamienna, Ostrowiec Św., Starachowice, Staszów), jedno w województwie łódzkim (Piotrków Tryb.) oraz dwa na terenie woj. podkarpackiego (Przemyśl, Nisko). Posiadamy również jedno biuro w woj. mazowieckim (Szydłowiec) i jesteśmy w trakcie tworzenia biur w Radomiu i w Warszawie. Mamy nadzieję na ciągły rozwój naszego stowarzyszenia i tworzenie nowych biur w celu dotarcia z ofertą do szerszego grona odbiorców.
Oprócz tego, że wpieracie innych przedsiębiorców to sami też jesteście dość dużym pracodawcą.
Beata Napierała:
Obecnie zatrudniamy powyżej 50 pracowników, jednak cały czas liczba ta rośnie. Współpracujemy również z wieloma pracownikami okresowymi, których angażujemy do realizowanych projektów jako wykładowców, konsultantów, doradców zawodowych czy też psychologów. Realizujemy bardzo dużo projektów współfinansowanych za środków UE skierowanych zarówno do przedsiębiorców, jak i osób pracujących, bezrobotnych, wykluczonych społecznie, osób niepełnosprawnych oraz rolników, dzięki czemu skutecznie wspieramy rozwój kapitału ludzkiego w kilku województwach.
W jaki sposób wspieracie przedsiębiorców i osoby prywatne?
Izabela Magierowska:
Przede wszystkim udzielamy pożyczek zarówno osobom bezrobotnym otwierającym własną firmę, jak i przedsiębiorcom na rozwój działalności gospodarczej. Organizujemy kursy i szkolenia, realizujemy usługi doradcze i informacyjne, działamy również na rzecz rozwoju społeczności lokalnej wspierając sportowców, czy też realizując projekty nastawione na rozwój dzieci i młodzieży. Dbamy również o rozwój zawodowy i społeczny osób niepełnosprawnych, współpracujemy z organami samorządowymi, organami administracji rządowej, a także instytucjami lokalnymi.
Jakie są najnowsze przedsięwzięcia Stowarzyszenia?
Izabela Magierowska:
W ubiegłym roku KSWP podpisało umowę w ramach inicjatywy JEREMIE pozyskując dotację w wysokości 10 mln zł z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek MŚP z regionu łódzkiego. Projekt ten ma za zadanie ułatwić przedsiębiorcom dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. Inicjatywa JEREMIE skierowana jest szczególnie do przedsiębiorstw, które znajdują się w początkowej fazie działalności, nie posiadają historii kredytowej ani zabezpieczeń o wystarczającej wartości. W ramach projektu KSWP oferuje pożyczki do 500 tys. zł na start i rozwój mikro, małych i średnich firm z woj. łódzkiego. Najniższe oprocentowanie wynosi 4,90% w skali roku, a pożyczkę można wykorzystać na cele bezpośrednio związane z podejmowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej.
Na co może liczyć osoba, która przychodzi do KSWP po wsparcie?
Izabela Magierowska:
Staramy się obsłużyć klienta kompleksowo, dlatego też świadczymy usługi informacyjne, doradcze, finansowe oraz szkoleniowe dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Świadcząc wspomniane usługi skupiamy się na przyjmowaniu punktu widzenia naszych klientów, patrząc na rzeczy zarówno z pozycji rozmówcy jak i własnej. Dzięki temu realizując zakładane przedsięwzięcia osiągamy oczekiwaną jakość, a nasi usługobiorcy często stają się klientami powracającymi.
Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiali:
Izabela Kowalska i Wojciech Adam Michalak