Rusza kontrola szamb

Wieści sprawdzą szambo

Od poniedziałku, tj. 27 sierpnia przedstawiciele Straży Miejskiej, Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędu Miasta rozpoczną kontrole szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
Właściciele nieruchomości będą zobligowani do przedstawienia osobom kontrolującym m.in. umów zawartych z firmami uprawnionymi do wywozu ścieków oraz dokumentów potwierdzających faktyczny ich odbiór.
Akcja ma związek z raportem Najwyższej Izby Kontroli, która negatywnie oceniła gospodarkę ściekową gmin na obszarach nieobjętych kanalizacją zbiorczą. Przeprowadzenie kontroli ma na celu ocenę prawidłowości funkcjonowania gospodarki ściekowej na terenie prywatnych nieruchomości w Piotrkowie Trybunalskim.

www.piotrkow.pl