Rusza plebiscyt „Wolontariusz Roku”

Wieści_PLEBISCYT PLAKAT

W związku z dynamicznym rozwojem wolontariatu w Piotrkowie Trybunalskim, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży HARC wraz z Piotrkowskim Centrum Wolontariatu w ramach wyróżnienia niezwykłych działań i aktywności wolontariuszy w Piotrkowie Trybunalskim i powiecie piotrkowskim organizować będzie coroczny plebiscyt pt: „Wolontariusz Roku”.

W tym celu opracowany został Regulamin Plebiscytu, który reguluje zasady według jakich wyłaniany będzie „Wolontariusz Roku 2013″. Wyboru laureata Plebiscytu dokona powołana specjalnie do tego celu Kapituła Plebiscytu,
a nagrodą będzie tytuł oraz stosowna statuetka, a także artykuł o nagrodzonym Wolontariuszu w mediach patronujących wydarzeniu. Nasza gazeta również objęła patronatem medialnym to wydarzenie. Nagroda zostanie wręczona dnia 5 grudnia 2013 r. w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza, podczas zorganizowanej „Gali Wolontariatu 2013″, która odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie Trybunalskim w al. 3 Maja 12 o godzinie 18.00.
Nominacje kandydatów można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie: do 25.11.2013r do godziny 20.00

Wnioski nominacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży HARC
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wolborska 30

Dopuszcza się przesłanie wniosków nominacyjnych drogą elektroniczną na adres: wolontariat@harc.com.pl ,
jednak podpisane oryginały wniosków powinny zostać przesłane pocztą lub dostarczone osobiście.
Wnioski nominacyjne do pobrania na stronach internetowych Organizatora ( www.harc.com.pl , oraz www.wolontariat.harc.com.pl )
Wszystkich zainteresowanych udziałem w plebiscycie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Plebiscytu zamieszczonym na stronach internetowych: www.harc.com.pl oraz www.wolontariat.harc.com.pl