Sieć w Łódzkiem na miarę XXI wieku

Wieści sieć światłowodowa

W 17 powiatach województwa łódzkiego do końca 2013 roku powstanie światłowodowa sieć szerokopasmowa. Koszt realizacji tej inwestycji to ponad 71 mln zł, z czego ok. 51 mln zł, pozyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Sieć szkieletowa i dystrybucyjna powstanie w ramach projektu Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna (ŁRST). Dzięki temu mieszkańcy i przedsiębiorcy z regionu będą mieli możliwość korzystania z usług teleinformatycznych na najwyższym poziomie. Ma to szczególne znaczenie na obszarach tzw. „białych plam”, czyli w miejscach gdzie operatorzy komercyjni z przyczyn ekonomicznych nie są zainteresowani budowaniem infrastruktury dostępowej. Sieć ta umożliwi także efektywną wymianę danych pomiędzy np.: samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i podmiotami gospodarczymi. Dzięki szkieletowej sieci światłowodowej będzie można wymieniać między odległymi miejscowościami informacje z największym możliwym transferem, jaki jest obecnie używany na świecie.

Pierwszy polski przewód światłowodowy powstał w 1978 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Rok później połączył on dwie centrale oddalone od siebie o około 2,5 km. Od tamtego czasu nitek światłowodowych w naszym kraju przybyło i to sporo. W ramach ŁRST przybędzie ich również w woj. łódzkim. W pierwszym etapie projektu, ponad 400 km siecią światłowodową, zostanie połączonych 8 szpitali (Łódź, Piotrków Tryb., Sieradz, Warta, Zgierz, Skierniewice, Pabianice i Bełchatów), w których znajdą się węzły szkieletowe. Obecnie w placówkach tych adoptowane są pomieszczenia na serwerownie. W przyszłości planuje się połączenie siecią kolejnych szpitali.
– Cieszymy się, że w naszym szpitalu będzie znajdował się jeden z głównych węzłów szkieletowych i bardzo liczymy na ten projekt, bo da nam to ogromne możliwości – mówi Mirosław Krzysztof Smolarczyk, kierownik Działu Handlowo-Informatycznego Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie. – Zgodnie z przyjętymi przez rząd, kierunkami informatyzacji na najbliższe lata, szpitale zobowiązane będą wprowadzić w życie wiele produktów związanych z E-Zdrowiem, jak. np. telekonsultacje, telemonitoring, elektroniczne recepty, czy elektroniczną kartę zdrowia. W tym celu niezbędne jest posiadanie szybkich, bezpiecznych i niezawodnych łączy transmisyjnych, a ŁRST nam to umożliwi. Od 01.08.2014 r. wszystkie zakłady opieki zdrowotnej zobligowane zostaną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji pacjentów. Wiąże się to z przesyłaniem dużych ilości danych między wieloma szpitalami i poradniami. Jeśli np. pacjent trafi do szpitala w drugim końcu Polski, to lekarz na podstawie tych danych będzie miał informację o pełnej historii jego choroby, wynikach badań, przeprowadzonym leczeniu. Z pewnością ułatwi to lekarzowi postawienie szybkiej diagnozy. Prognozuje się, że uruchomienie sieci szkieletowej przyczyni się również do szerszego korzystania z wideokonferencji. W Piotrkowie może być przeprowadzana operacja, a np. w szpitalu w Łodzi będzie konsultant, który on-line będzie asystował przy tej operacji. Przy obecnych technologiach już się to odbywa. Ale dzięki sieci szkieletowej będzie można przesyłać głos i obraz w najlepszej jakości na duże odległości przy zapewnieniu akceptowalnych opóźnień. Będzie również możliwe błyskawiczne przesyłanie wyników badań. Teraz wszystko robi się za pomocą sieci. Np. jest robione zdjęcie, wysyłane do innego szpitala, w którym lekarz radiolog zdalnie opisuje to zdjęcie. Możliwości jest wiele, a wszystko to oczywiście z korzyścią dla pacjenta – dodaje Smolarczyk.
Przewidywana jest również budowa sieci bezprzewodowej Wi-Fi w wyżej wymienionych 8 placówkach medycznych. – Lokalne sieci bezprzewodowe będą służyły głównie pacjentom szpitali oraz przychodni szpitalnych, polepszając w znacznym stopniu warunki ich pobytu – informuje Marek Trznadel, koordynator projektu ŁRST.