Skierniewice: Wsparcie dla niepełnosprawnych

Wieści Fundacja Normalna Przyszłość

Fundacja „Normalna Przyszłość” rozpoczęła realizację projektu „Poradnia życiowa dla osób z niepełnosprawnościami”. Celem projektu jest wzrost samodzielności osób niepełnosprawnych.

Podczas projektu jego uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach umiejętności społecznych. Ponadto projekt przewiduje również doradztwo zawodowe, wsparcie psychologa oraz prawnika. Konsultacje prawne mają wspierać beneficjentów w kwestiach związanych z załatwianiem spraw urzędowych, pisaniem pism oraz rozwiązywaniem spraw natury formalno-prawnej.
Projekt trwa od 01 stycznia 2014 do 31 marca 2017 roku. Obszar realizacji tego przedsięwzięcia obejmuje województwa mazowieckie, łódzkie i podlaskie. Na terenie województwa łódzkiego biura projektu mieszą się w Łodzi i Skierniewicach (ul. Rybickiego 8/ 208, tel. 534448977).
Projekt „Poradnia życiowa dla osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany ze środków PFRON.