Skimming

Wieści Policja

Policjanci z Opoczna szukają sprawcy zamontowania na jednym z bankomatów urządzenia elektronicznego, które mogło posłużyć do kradzieży danych zapisanych na kartach bankomatowych.

O nietypowym urządzeniu zamontowanym na jednym z bankomatów na terenie Opoczna, policję powiadomił pracownik firmy ochroniarskiej, która zajmuje się uzupełnianiem gotówki w bankomatach. Jego uwagę zwróciło zamontowane dodatkowe urządzenie elektroniczne. Urządzenie zostało usunięte, a pracownicy banku, w innych  swoich punktach wypłat gotówki   na terenie miasta, nie ujawnili więcej tego typu urządzeń.

Skimming to przestępstwo polegające na nielegalnym skopiowaniu zawartości paska magnetycznego karty płatniczej bez wiedzy jej posiadacza w celu wytworzenia kopii i wykonywania nieuprawnionych płatności  lub wypłat z bankomatów. Transakcje dokonane przy użyciu kopii kart obciążają prawowitego posiadacza karty, niejednokrotnie przy jego nieświadomości. Przestępców interesują jedynie takie dane jak: numer karty płatniczej, data ważności oraz kod PIN gdyż to te dane niezbędne są do przeprowadzenia transakcji  w bankomacie. Policja apeluje aby osoby korzystające z bankomatów przed wypłatą pieniędzy zwróciły szczególną uwagę na to jak wygląda bankomat a w przypadku zauważenia jakiś przeróbek natychmiast powiadomiły policję.

www.opoczno.policja.gov.pl