Skorzystaj z ulgi podatkowej

Podatniku, jeśli zwiększysz zatrudnienie do końca 2012 roku, będziesz mógł skorzystać z ulgi podatkowej.

Mowa tu o zwolnieniu z podatku od nieruchomości w 2013 roku. Takie preferencje podatkowe gwarantuje uchwała Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr IX/68/07, w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.
Co należy zrobić, aby skorzystać z pomocy de minimis? Podatnik m.in. powinien:

– przed utworzeniem nowych miejsc pracy należy złożyć wniosek. Jego wzór stanowi załącznik do uchwały;
– wywiązywać się w terminie z płacenia należności wobec Gminy.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym podatnik zwiększył zatrudnienie.

Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Wydział Finansowy, pod numerem: (0 44) 733 51 27.

www.belchatow.pl