Spółdzielnia pomysłów

Baner IVedycja

10 000 zł – tyle wynosi grant na oddolną inicjatywę w konkursie Spółdzielczej Grupy Bankowej „Spółdzielnia pomysłów”. IV edycja rusza 3 lutego, nabór projektów i internetowe głosowanie potrwają do 7 marca.

ESBANK Bank Spółdzielczy zaprasza do udziału w „Spółdzielni pomysłów”.
Konkurs grantowy to jeden z elementów projektu Społecznik 2.0, stworzonego przez Spółdzielczą Grupę Bankową, czyli SGB-Bank S.A. oraz ponad 200 lokalnych banków spółdzielczych, w celu wspieranie oddolnych inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności. Skierowany jest do stowarzyszeń, fundacji, a także osób prywatnych, które chcą w pozytywny sposób zmienić swe najbliższe otoczenie oraz zintegrować i zaktywizować lokalną społeczność.

Po raz czwarty granty w wysokości 10 000 zł pozwolą zrealizować trzy najciekawsze, najbardziej innowacyjne projekty o dużym znaczeniu społecznym, promujące w lokalnych społecznościach ideę współdziałania. Półfinalistów w internetowym głosowaniu wybiorą internauci, a także Jury. Komisja konkursowa wyłoni również laureatów. Tak jak w poprzedniej edycji, jeden grant zostanie przyznany dla najlepszego projektu w kategorii miast na prawach powiatu, dwa – dla zgłoszeń w kategorii mniejszych miast i gmin.

Rejestracji projektów można dokonywać poprzez dedykowaną konkursowi platformę internetową http://spolecznik20.pl/, na której znajduje się także Regulamin konkursu.

Terminarz IV edycji „Spółdzielni pomysłów” wygląda następująco:

1. Projekty konkursowe można zgłaszać w dniach od 3 lutego do 7 marca 2016 r.
2. Głosowanie Publiczności trwa w okresie przyjmowania zgłoszeń, to jest w dniach od 3 lutego do 7 marca 2016 r. – poprzez platformę projektu Społecznik 2.0 oraz Facebook.
3. Weryfikacja głosów publiczności odbędzie się 8 marca 2016 r.
4. Ogłoszenie wyników Konkursu ogólnego nastąpi w serwisie Społecznik 2.0 do dnia 18 kwietnia 2016 roku.
5. Zwycięskie projekty muszą zostać zrealizowane nie później niż do dnia 30 września 2016 roku.