Spotkania w Radomsku

Dzisiaj odbędzie się pierwsze z kilku spotkań władz miasta z mieszkańcami.

Dzisiaj odbędzie się pierwsze spotkanie, podsumowujące działania zrealizowane na rzecz miasta Radomska w trakcie ostatnich dwunastu miesięcy. Wszystkie spotkania odbędą się o godzinie 17.00, a zorganizowane będą odpowiednio: we wtorek, 27 listopada w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 7 przy ul. 11-go Listopada 16; w czwartek 29 listopada w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Reja 81; w poniedziałek 3 grudnia w sali 104 Urzędu Miasta Radomsko przy ul. Tysiąclecia 5. Podczas spotkań poruszane będą między innymi tematy związane z rozwojem miejskiej infrastruktury, nowych regulacji prawnych dotyczących utrzymania czystości i porządku w mieście oraz planów miejskich spółek. Na spotkania zaprasza prezydent miasta Anna Milczanowska.

www.radomsko.pl