Spotkanie w sprawie budżetu obywatelskiego

Piotrków Trybunalski przygotowuje się do uruchomienia w przyszłym roku tzw. budżetu obywatelskiego, czyli puli pieniędzy w budżecie miasta, o przeznaczeniu której zdecydują wyłącznie mieszkańcy.

W tym celu powołana została specjalna komisja Rady Miasta – komisja ds. budżetu obywatelskiego. Komisja już rozpoczęła swoje działania, które w dużej mierze będą się opierały na przeprowadzaniu konsultacji społecznych. Pierwsze z szeregu spotkań zostało już zaplanowane.

W poniedziałek 20.01.br. o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta odbędzie się spotkanie członków komisji, przedstawicieli wszystkich Rad Osiedli z terenu miasta oraz członków grupy inicjatywnej, którzy w magistracie złożyli swój obywatelski projekt uchwały dotyczący budżetu obywatelskiego. Następnie członkowie Rad Osiedli będą organizować spotkania z mieszkańcami.