Spotkanie z Krystyną Wieczorek

Dzisiaj w Bibliotece w Gorzkowicach (powiat piotrkowski) odbędzie się spotkanie z Krystyną Wieczorek – poetką, pisarką i pieśniarką.

Krystyna Wieczorek to poetka, pisarka i pieśniarka mieszkająca w gminie Wolbórz. Popularność przyniosła pisarce saga młynarska „Młyn na Stawkach” opublikowana w 2006 roku, w której w ciekawy sposób opisuje piękno przyrody, sposób postrzegania świata przez ludzi początku XX wieku oraz obyczaje wówczas panujące na ziemi piotrkowskiej. W dorobku pisarki znajdują się także utwory o charakterze patriotyczno-obyczajowym: „Ślady tamtych dni” oraz „Pamiętnik”, za który pisarka otrzymała wyróżnienie w konkursie „Pamiętniki Nowego Pokolenia Chłopów”. Wszystkie wydane dotychczas książki pani Wieczorek są cennym źródłem wiedzy i informacji o obyczajach, obrzędach, kulturze, a nawet historii regionu. Autorka, jako jedna z nielicznych, utrwala lokalne zwyczaje zachowując je w pamięci dla potomnych. Spotkanie odbędzie się w czytelni Biblioteki w Gorzkowicach  9 listopada 2012 r. o godz. 16.00.

www.gorzkowice.pl