Sprawdź- być może to Twoja własność

Wieści logo policja

Od 26 listopada 2012 roku uruchomiona zostaje specjalna strona internetowa „zdjęcia i opisy przedmiotów zabezpieczonych i poszukiwanych przez policję”.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Łodzi i naszego województwa doświadczonych utratą swoich dóbr, które często nabywane były kosztem wielu wyrzeczeń i poświęceń łódzka Policja stworzyła bazę przedmiotów zabezpieczonych oraz poszukiwanych w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych oraz postępowań wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.
Dzięki zamieszczonym w naszej bazie informacjom możliwe będzie sprawdzenie czy Policja w toku prowadzonych czynności odzyskała mienie, które padło łupem przestępców, jak również będzie można sprawdzić jakie przedmioty lub rzeczy są obecnie poszukiwane przez Policję.

Baza podzielona jest na dwie zasadnicze sekcje:

1. Przedmioty poszukiwane – wybierając tę sekcję można sprawdzić przedmioty, których Policja poszukuje w toku prowadzonych postępowań. Każdy przedmiot znajdujący się w tej sekcji jest opatrzony indywidualnym opisem, wraz z informacją jak można skontaktować się z odpowiednią jednostką Policji, która w konkretnej sprawie prowadzi czynności poszukiwawcze;

2. Przedmioty zabezpieczone – wybierając tę sekcję można sprawdzić czy przedmioty, które obywatele utracili zostały zabezpieczone przez Policję. Każdy przedmiot znajdujący się w tej sekcji jest opatrzony indywidualnym opisem, wraz z informacją gdzie obecnie się on znajduje oraz jak można skontaktować się z odpowiednią jednostką Policji, która w ramach prowadzonego postępowania zabezpieczyła ten przedmiot.

Należy podkreślić, że w bazie znajdują się tylko te przedmioty, na których publikacje wyraził zgodę odpowiednio prezes Sądu lub prokurator.
Mamy nadzieję, że zamieszczone w naszej bazie publikacje przedmiotów zabezpieczonych przez policjantów w trakcie wykonywanych przez nas czynności służbowych przyczynią się do odnalezienia prawowitych właścicieli poszczególnych przedmiotów, natomiast publikacje przedmiotów poszukiwanych przyczynią się do ich szybkiego i skutecznego odnalezienia przez Policję – tak by można było je przekazać właścicielom.

Strona będzie cały czas rozbudowywana
http://www.pzop.lodzka.policja.gov.pl/
KWP w Łodzi