„Strażnik Siedlisk Przyrodniczych”

 Trwa V edycja Konkursu „Strażnik Siedlisk Przyrodniczych”.

Celem konkursu jest promowanie działań podejmowanych przez osoby fizyczne służące zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego regionu, w szczególności ochronie cennych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Do Konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne które posiadają tytuł prawny do władania nieruchomością, na terenie której realizowano działania zgłoszone do Konkursu. Nagrody w Konkursie są nagrodami pieniężnymi. Przewidywana pula nagród wynosi 40 000 zł. Zgłoszenia konkursowe należy nadsyłać do 18.10.2013 r. Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

www.moszczenica.pl