Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 53 bytes written, possibly out of free disk space in /home/wamwiesc/domains/gazeta-wiesci.pl/public_html/wp-content/plugins/grid-gallery-ready/vendor/Rsc/Cache/Filesystem.php on line 40
Strefa Ekonomiczna w Zelowie | WieÅ?ci Gazeta Regionalna

Strefa Ekonomiczna w Zelowie

Starania Burmistrza Zelowa Urszuli Świerczyńskiej dotyczące utworzenia na terenie Gminy Zelów podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zaowocowały sukcesem! Powstanie Strefy w Zelowie to nowe inwestycje i nowe miejsca pracy.

Pierwsze rozmowy w tej sprawie z przedstawicieli Łódzkiej Strefy Ekonomicznej – wiceprezesem Zarządu Markiem Pyką i Dyrektorem Zygmuntem Kocimowskim odbyły się 11 lipca w 2011 roku w Urzędzie Miejskim w Zelowie. Chociaż charakter spotkania był jedynie informacyjny, ale Burmistrz Urszula Świerczyńska już wtedy wytyczyła sobie wstępne plany, które ziściły się 22 stycznia br. W tym dniu bowiem Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedłożone przez ministra gospodarki o rozszerzeniu jej granic.
Oznacza to stworzenie warunków do rozwoju nowych inwestycji, szczególnie innowacyjnych, podnoszących konkurencyjność polskiej gospodarki i tworzących miejsca pracy. Tego sukcesu nie udałoby się jednak osiągnąć, gdyby nie aktywność kierownictwa Kosmetycznych Wyrobów Bawełnianych Sp. z o.o. i współpraca z Burmistrzem Zelowa w tej sprawie. Kosmetyczne Wyroby Bawełniane sp. z o.o. w ramach strefy rozbudują i zmodernizują istniejące obiekty przemysłowe, a to pozwoli na rozszerzenie asortymentu kosmetyków, opatrunków i akcesoriów ortopedycznych, przeznaczonych głównie dla osób starszych. Inwestycja wymaga poniesienia nakładów na poziomie ponad 20 mln zł, co zapewni zatrudnienie co najmniej 30 osobom. Jej przewidywane zakończenie to koniec grudnia 2015 r.
Nie są to jedyne grunty przygotowane pod działalność Strefy. Gmina Zelów dysponuje jeszcze gruntami o łącznej powierzchni 14 ha, które w przyszłości mogą się również stać terenami dla inwestycji. W tym celu poczyniono dużo starań, ponieważ tereny te były przeznaczone już przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie do sprzedaży. Burmistrz Zelowa wystąpiła z wnioskiem o przekazanie Gminie Zelów na potrzeby przystąpienia do obszaru ŁSSE tych gruntów w formie darowizny. Na początku maja 2012 r. Wojewoda Łódzki wydała decyzję stwierdzającą nieodpłatne nabycie przez Gminę Zelów przedmiotowej działki o pow. 8 ha. Proces przejęcia gruntów, zainicjowany przez Burmistrza Urszulę Świerczyńską, zakończył się sukcesem i są to kolejne grunty atrakcyjne dla inwestorów, na których w przyszłości może działać strefa. W tej sprawie Rada Miejska w Zelowie podjęła już stosowną uchwałę, a Gmina Zelów złożyła wniosek.

Warto zaznaczyć, że Zelów znalazł się w elitarnym klubie posiadaczy strefy wraz z Łodzią, Strykowem oraz Kaliszem.
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna w kategorii stref ekonomicznych zajmuje 1 miejsce w Europie oraz 4 miejsce na świecie (wg Digital Marketing Awards 2012).

Na podstawie informacji z Urzędu Miejskiego w Zelowie