Studia wyższe w Wolborzu

W Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu utworzony zostanie zamiejscowy ośrodek Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy z Radomia. Stosowne porozumienie podpisali starosta piotrkowski Stanisław Cubała i rektor dr Anna Sas – Badowska.

Uczelnia zamierza realizować przedsięwzięcia edukacyjno-wychowawcze wspierające rozwój społeczno-gospodarczy powiatu oraz podejmować działania w dziedzinie edukacji, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także rozpowszechniać wiedzę z zakresu odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo dla mieszkańców powiatu uczenia chce organizować cykliczne kursy i szkolenia aktywizujące zawodowo, a dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wykłady i ćwiczenia warsztatowe.

Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.