Studiuj w WSSiP w Łodzi

WSSiP w Łodzi

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi (www.wssip.edu.pl) oferuje studentom ostatnich kilka miejsc na wydziałach: architektura, wzornictwo i film i fotografia. Dla osób nieposiadających matury WSSiP przygotowała wyjątkową ofertę nauki w Studium Aktorskim

(http://www.wssip.edu.pl/uczelnia.php?m=2&strona=wydzialy&w=film-i-fotografia#studium_aktorskie) oraz w Szkole Projektowania i Reklamy działającej (http://spir.edu.pl/) przy Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi na kierunkach: wzornictwo, architektura wnętrz, film i fotografia. Nauka odbywa się w przepięknym, zabytkowym pałacu Scheiblera w równie zabytkowym kwartale miasta tzw. „Księżego Młyna” obok Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej , Telewizyjnej i Teatralnej tzw. „Filmówki”, muzeum kinematografii, filii Muzeum Sztuki, Muzeum książki oraz parku „Źródliska”.
Absolwenci WSSiP nie mają trudności ze znalezieniem pracy. To chyba najlepsze referencje? Czekamy na Ciebie do końca października!
Dziekanat: 42/ 6780550, 42/ 6782671, 42/ 6782589
facebook: https://www.facebook.com/Wy%C5%BCsza-Szko%C5%82a-Sztuki-i-Projektowania-w-%C5%81odzi-243557579038637/timeline/

reklama szkoły

reklama szkoły