Studiuj w WSSiP

Logo_WSSiP

Zbliża się czas zakończenia nauki w liceach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz związany z tym faktem wybór decyzji na najbliższą przyszłość. Praca?, nauka zawodu?, studia? – to pytania, których odpowiedź waży o wyborze przyszłości.

Dzisiejsze obawy związane z uzyskaniem zawodu, który pozwoliłby na znalezienie pracy, jego wykonanie z satysfakcją oraz godnym wynagrodzeniem bez emigracji zarobkowej wydają się słuszne. Bez zawodu lub z zawodem, który na rynku pracy wyczerpał możliwości zatrudniania w Polsce czy poza jej granicami wielu grozi widmo bezrobocia, a co za tym – wykluczenie społeczne.
Szukając odpowiedzi na pytanie – co dalej? – warto uwzględnić czas, który można poświęcić na kształcenie, wybór zawodu, pojemność rynku pracy, szkołę i jej jakość kształcenia oraz koszty i motywację do wyboru zawodu.
Wśród wielu szkół i kierunków kształcenia, istnieje niewielka tylko grupa uczelni, kształcąca w zakresie zawodów, zwanych zawodami wolnymi. Należy do Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi.
Przygotowuje ona studentów do wykonywania wolnego zawodu, który nie wymaga zatrudnienia w instytucji, ponieważ sam jest instytucją realizującą cele społeczne. Do tej grupy między innymi należą: architektura, wzornictwo (design) czy film i fotografia, niosące prestiż społeczny oraz niemałe wynagrodzenia dla twórców, specjalizujących się w tych dziedzinach.
Uwzględniając tę wiedzę, za istotne przesłanie w wyborze szkoły czy uczelni kształcącej przyszłych twórców kultury, należy uznać fakt, że w porównaniu do kształcenia w innych zawodach ich koszt zwraca się szybko, proporcjonalnie do wolnego i szerokiego rynku w tym zakresie.
Jedynymi zagrożeniami dla takich zawodów są, niestety, pojawiające się w niektórych szkołach i uczelniach niskie ceny za prestiżowe studia, mogą oznaczać mierny proces nauczania, skutkujący późniejszym brakiem pracy dla absolwentów tych uczelni, w których misja kształcenia zastąpiona została usługą biznesową, z wątpliwą warstwą edukacji. Nie najlepszą również decyzją jest wybór uczelni, w której kształcenie artystów i projektantów proponowane jest wśród innych „zwyczajnych” kierunków studiów.
Optymalne za to jest kształcenie wolnego zawodu, skupione w jednej uczelni, Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania, gdzie gwarantowane jest wspólne doświadczenie między wieloma artystycznymi i projektowymi specjalnościami oraz racjonalna efektywność procesu edukacji.
Przeszło dwudziestoletnie doświadczenie oraz fakt, że mowa o pierwszej w Polsce uczelni, która otrzymała pozwolenie na prowadzenie studiów z architektury, wzornictwa, filmu i fotografii, określa ją, jako instytucję, której struktura, organizacja i proces dydaktyczny nie mają w kraju odpowiednika.
Tym, którzy jeszcze nie zdecydowali się na wybór zawodu i tym, którzy jeszcze się wahają, możemy wyjaśnić, że ścieżka kariery zawodowej potwierdzonej dyplomami prowadzi od 2,5 letniego Studium Policealnego, poprzez 3-letni licencjat lub 4-letnie studia inżynierskie do 2-letnich studiów podyplomowych i studiów magisterskich.
Warto także zwrócić uwagę na decyzję uczelni, która wiedząc, że im szersze wykształcenie tym więcej możliwości na rynku pracy uruchomiła nowe specjalizacje i równoległe kierunki studiów, dzięki czemu student może w cenie jednego (nie płacą za drugi kierunek) zdobyć dwa dyplomy.
Zapraszamy zatem na stronę WSSiP www.wssip.edu.pl , gdzie prezentujemy różnorodność zawodów, wśród których problem bezrobocia właściwie nie istnieje. Warunkiem bycia w gronie studenckim jest motywacja prowadząca do uzyskania zawodu, pilność, odpowiedzialność i świadomość, że sukces musi być poprzedzony ciężką pracą i kosztami, które na pewno się zwrócą. Zapraszamy również na naszego funpage https://www.facebook.com/pages/Wy%C5%BCsza-Szko%C5%82a-Sztuki-i-Projektowania-w-%C5%81odzi/243557579038637?ref=hl
JD

reklama-paski WSSiP

reklama-paski WSSiP