Studium Aktorskie przy Wydziale Filmu i Fotografii WSSiP w Łodzi

studium

Ruszyły zapisy do Studium Aktorskiego przy Wydziale Filmu i Fotografii Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi.

Jest wiele powodów, dla których warto wybrać Studium Aktorskie. Najistotniejsze jest to, że zajęcia odbywają się w szkole z wieloletnim doświadczeniem, tradycjami, wymiernymi sukcesami, kameralnej, stawiającej na indywidualne kształcenie.
Studium Aktorskie przy Wydziale Filmu i Fotografii obejmuje:
– Studium dzienne – 3 letnie, zakończone przedstawieniem dyplomowym. Dyplom studium aktorskiego przy Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania – upoważnia do zdawania egzaminu eksternistycznego dla aktorów przed komisją ZASP i otrzymania tytułu dyplomowanego aktora.
– Studium zaoczne w systemie weekendowym – 3 letnie, 2 razy w miesiącu – w soboty i niedziele w godz. 10.00-19.00 (36 godzin miesięcznie).
– Warsztaty aktorskie
a) przygotowujące do egzaminów do Szkół Teatralnych, Filmowych i innych Artystycznych a także do pracy w Radiu i Telewizji, castingów do filmów i reklam.
b) dla ludzi biznesu i dziennikarzy (uczące panowania nad tremą, autoprezentacji, korzystania z mikrofonu i kamery podczas wystąpień publicznych).
Zajęcia aktorskie są prowadzone przez współpracujących ze Studium Aktorskim – Kamilę Sammler i Ryszarda Kotysa – aktorów z długoletnim doświadczeniem pracy w teatrze (z zastosowaniem różnych technik i środków wyrazu), filmie i telewizji.
Równolegle do zajęć w Studium, słuchacze mogą podjąć dodatkowe, pełne studia z reżyserii filmowej lub fotografii oraz kostiumologii w Katedrze Realizacji Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotograficznego.
Szczegółowe informacje i zapisy:
Dziekanat:
tel. 42 678-05-50
42 678-26-71
42 678-25-89
dziekanat@wssip.edu.pl
http://www.wssip.edu.pl/studium-aktorskie.php?m=6

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z szeroka ofertą kierunków w WSSiP na ten rok!
www.wssip.edu.pl