Studium Aktorskie w Łodzi

studium

Podejmij naukę w Filmowym Studium Aktorskim przy Wydziale Filmu i Fotografii Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi.

Studium kształci w zawodzie aktora filmowego w 2,5 letnim okresie nauki. Zajęcia obejmują interpretację wiersza, prozy oraz monodram, sceny aktorskie oraz pracę na planie filmowym. Uzupełniane są wiedzą z historii sztuki, historii filmu, analizą postaci filmowej, udziałem w sesjach zdjęciowych i pokazach mody oraz lektoratem języka angielskiego.
Po ukończeniu Studium, jego absolwenci otrzymują dyplom studium aktorskiego przy Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w specjalizacji AKTORSTWO FILMOWE. Czesne 500zł. miesięcznie, niezmienne przez cały rok akademicki.

Równolegle do zajęć w Studium, słuchacze mogą podjąć studia z reżyserii filmowej lub fotografii w Katedrze Realizacji Obrazu Filmowego,Telewizyjnego i Fotograficznego.

Studium prowadzi również roczne kursy przygotowujące kandydatów na studia aktorskie w wyższych szkołach teatralnych.
http://www.wssip.edu.pl/uczelnia.php?m=2&strona=wydzialy&w=film-i-fotografia#studium_aktorskie