Stypendia dla najlepszych

Burmistrz Łowicza nagrodził najlepszych uczniów.

12 lipca, w ratuszu miejskim, 96 najzdolniejszych uczniów odebrało pamiątkowe dyplomy wraz z decyzją o przyznaniu wsparcia finansowego. Spośród nagrodzonych 13 osób otrzymało stypendium w wysokości 500 zł, a 64 uczniów w wys. 400 zł. Ponadto 18 wychowanków miejskich szkół, nie posiadających zameldowania w Łowiczu, odebrało nagrodę wynoszącą 424 zł. Najwyższą kwotę 760 zł przyznano finaliście i laureatowi konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty. W szkołach podstawowych kryteria dotyczące średniej ocen wynosiły  5,50, a gimnazjalnych 5,00.

www.lowicz.eu