Sulejów: Miejski Zakład Komunalny z nowym sprzętem

MZK w Sulejowie w ostatnim czasie powiększył tabor maszynowy. Jak wynika z obliczeń, inwestycja ta szybko się zwróci, a zarazem przyczyni się do zapewnienia kompleksowego świadczenia usług na terenie gminy Sulejów.

Miejski Zakład Komunalny zakupił ostatnio ze środków własnych m.in. używany sześcioletni walec drogowy oraz przyczepę rolniczą T670/A1 dwuosiową. Walec Dynapac CC 122 jest tandemowym walcem wibracyjnym w klasie 2 ton metrycznych. Służy do zagęszczania asfaltu oraz dodatkowo ubija warstwy wzmacniające i nośne. Jego wykorzystanie pozwoli z pełną efektywnością poprawić stan dróg i chodników na terenie gminy Sulejów. Warto podkreślić, że Miejski Zakład Komunalny nabył ten sprzęt za wyjątkowo korzystną cenę. Dodatkowo do walca została zakupiona zagęszczarka rewersyjna, która służy do zagęszczania wszelkiego rodzaju podłoży oraz ich prac naprawczych, utwardzania dróg, prac w rowach, posypywania i zagęszczania pasów brzegowych. Wyposażona jest w silnik marki Hatz oraz elementy wskaźnikowe. Obie maszyny posiadają dokumenty zgodności z przepisami unijnymi. Nowym zakupem jest również przyczepa rolnicza T670/A1 dwuosiowa, stanowiąca środek transportu. Przyczepa jest integralną częścią ciągnika rolniczego Tym-a.
Inwestycje w tabor maszynowy są niezbędne ze względu na bieżące oraz planowane prace drogowe na terenie gminy oraz przyczynią się do znacznej poprawy usług świadczonych przez Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie. Inwestycja ta zwróci się już w niedługim czasie. Wynajmując lub dzierżawiąc maszyny koszty byłyby dwukrotnie większe. Ponadto wymiana starego sprzętu na nowszy, przyczyni się do redukcji emisji CO2 do atmosfery, a tym samym poprawy stanu środowiska.