Sulejów: Nowe zadania MZK

Sulejów przystanek

Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie, w ramach zadań statutowych, podjął się realizacji zadania polegającego na wykonywaniu i montażu wiat przystankowych, ławek oraz gablot reklamowych na terenie gminy Sulejów.

Nowe wiaty przystankowe powstają według własnego opracowania i projektu Zakładu. Przystanki (wiaty reklamowe) są doskonałą wizytówką każdego miasta. Wiaty opracowane przez MZK dostępne są w dwóch rozmiarach, a wykonane są ze stali oraz poliwęglanu i mają kształt klasyczny, z bocznymi ścianami. Obie wersje są stosownie zabezpieczone przed korozją, a ich główną funkcją jest ochrona pasażerów przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Oferta MZK w zakresie wiat jest kompleksowa, obejmuje również przygotowanie i montaż ławek o konstrukcji stalowej, z ocynkowanymi nogami oraz deskami dębowymi. Ławki są oferowane w dwóch wersjach – z oparciem lub bez, przy czym w obu wariantach mają one uniwersalny wygląd, prostą konstrukcję i wysokie walory estetyczne – zarówno pod względem wizualnym, jak i wykonania, dzięki czemu stanowią dobre rozwiązanie dla zagospodarowania przestrzeni. Dodatkowym elementem, który MZK może umieścić w wiatach, są gabloty reklamowe o uniwersalnym zastosowaniu, w których mogą być zamieszczane rozkłady jazdy czy informacje bieżące. Połączenie wiaty z ławką i gablotą tworzy zestaw przystankowy, który jest integralną częścią otoczenia. Konstrukcja całości wykonana jest z największą precyzją, z odpowiednio dobranych materiałów, dzięki czemu uzyskujemy wspaniały zestaw, niezbędny w każdej miejscowości. Obecnie przystanki są montowane zarówno w centrum miasta, jak i na osiedlach oraz w sołectwach.

gablota Sulejów

gablota Sulejów


Obecnie Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie opracowuje wieloletni plan, który zakłada rozwój i modernizację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w perspektywie czasowej do 2020 roku. Założenia planu są zgodne z aktualnym poziomem rozwoju społecznego i wzrastającym poziomem wymagań sanitarno – epidemiologicznych, co determinuje konieczność zapewnienia nowych form działania. W ramach przygotowywanego planu MZK będzie dążyć do rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w celu poszerzenia terytorialnego zakresu prowadzonej działalności.
W planie nie zabrakło również miejsca na wdrożenie nowoczesnych technologii, które zoptymalizują świadczenie usług. Chodzi tu przede wszystkim o zdalny odczyt wodomierzy czy monitoring ważniejszych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych za pomocą systemu GSM. Ważne miejsce w planie zajmuje również racjonalizacja zużycia wody i odprowadzania ścieków, w szczególności poprzez optymalizację zarządzania sieciami wodociągowymi, wykorzystanie nowoczesnych metod analizy strat wody i diagnostyki sieci wodociągowej czy też aktywność w zakresie wykrywania nielegalnego poboru wody. Planowane zmiany pozwolą na pozyskanie nowych odbiorców wody i dostawców ścieków, a także zwiększenie bezpieczeństwa bezawaryjnej pracy urządzeń sieci oraz utrzymanie standardów jakościowych świadczonych usług.