Święto Policji

Wieści logo policja

17 lipca 2013 roku w Opocznie odbędą się wojewódzkie obchody Święta Policji 2013.

17 lipca 2013 roku w Opocznie odbędą się wojewódzkie obchody Święta Policji 2013.

Obchody rozpocznie złożenie kwiatów oraz zniczy pod pomnikiem poległych policjantów na Cmentarzu Starym przy ul. Ogrodowej w Łodzi o godz.8.00.
Następnie odchody odbywać się będą w Opocznie, na parkingu przy Miejskim Domu Kultury przy ul. Biernackiego 4.

W programie uroczystości zaplanowane są:
11.00 – msza św. w intencji Policjantów i Pracowników Policji w kolegiacie św. Bartłomieja
12.05 – przemarsz kolumny na plac przy MDK ulicami: Kościelną, 17 stycznia, Włodzimierza Perzyńskiego, Edmunda Biernackiego
12.30 – uroczysta akademia z okazji Święta Policji
13.30 – defilada oraz pokaz musztry paradnej
13.45 – zakończenie oficjalnych uroczystości
15.00 – prezentacja nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Opocznie przy Al. Dąbrówki
16.00 – koncert orkiestr MSW Ukrainy i KWP we Wrocławiu
Imprezą towarzyszącą będzie piknik dla mieszkańców Opoczna w godz. 15.00 – 18.00.

www.opoczno.pl