System Child Alert w Polsce

Polska jako 12 kraj w UE wprowadza system alarmowy Child Alert, który w momencie zaginięcia dziecka uruchamia zorganizowaną i natychmiastową akcję poszukiwawczą.

System angażuje w poszukiwanie zaginionych dzieci wszelkie dostępne kanały informacyjne, a wiadomość o zaginionym dziecku jest natychmiastowo rozpowszechniana. W ramach tego systemu, po ogłoszeniu alertu o zaginięciu dziecka, automatycznie będzie uruchamiana bezpłatna linia telefoniczna 995. Pod tym numerem telefonu będzie można zgłaszać informacje dotyczące poszukiwanych dzieci tak, aby policja na bieżąco mogła je weryfikować.
– Rocznie ponad 80% zgłoszeń i spraw zostaje wyjaśnionych w ciągu pierwszych 14 dni od momentu zaginięcia – informuje Marek Działoszyński, Komendant Główny Policji. – W ciągu roku odnotowywanych jest ponad 150 zaginięć dzieci do 7-go roku życia. Informacje o zaginięciu dzieci stanowią prawie 30% wszystkich zgłoszeń. 98% wszystkich tych zgłoszeń zostaje wyjaśnionych, a większość dzieci i małoletnich wraca do swoich opiekunów lub prawnych opiekunów – podkreślał szef policji.
System Child Alert będzie działał w ramach Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP.