System Eureka

Pracownicy uczelni wyższych i ośrodków badawczych oraz przedstawiciele firm z województwa łódzkiego mogą nawiązać współpracę za pośrednictwem właśnie uruchomionej platformy. Znajduje się ona pod adresem www.SystemEureka.com. To pierwszy tego typu projekt w Polsce.
Kilkanaście tysięcy patentów, 1500 urządzeń specjalistycznej aparatury, 40 000 publikacji naukowych, wykaz 50 000 naukowców i 550 jednostek – już teraz tyle danych zawiera baza, która jest podstawą systemu wspomagania współpracy biznesowo-technologicznej Eureka.
„Świat biznesu i nauki łączy między innymi to, że nie mogą funkcjonować bez wartościowych kontaktów. Dlatego też projekt Eureka przede wszystkim koncentruje się na dostarczaniu wiedzy o tym, kto w województwie łódzkim pracuje nad innowacjami w danym zakresie. Platforma, którą stworzyliśmy ułatwia firmom odnajdywanie ekspertów, a naukowcom – identyfikację przedsiębiorców potencjalnie zainteresowanych komercjalizacją ich wynalazków” – mówi Dariusz Lis, Dyrektor Poland Solution Center, Transition Technologies.
System Eureka został zaprojektowany tak, by automatycznie zbierać dane zarówno o naukowcach, ich wynalazkach oraz prowadzonych badaniach, jak i przedsiębiorcach oraz firmach. Źródłem tych informacji są publikacje naukowe, bazy Urzędu Patentowego, gdzie zapisywane są wszelkie dane na temat tworzonych innowacji, ale także wpisy dotyczące firm gromadzone w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Zaawansowana wyszukiwarka umożliwia znalezienie różnego rodzaju danych powiązanych z poszukiwanym hasłem bez względu na formy gramatyczne, jakie zostały użyte w danej publikacji czy artykule. Efektem wyszukiwania są rekordy w postaci listy osób, wykazu instytucji, sprzętu i publikacji powiązanych z danym hasłem, a każda pozycja może być dodatkowo uszczegółowiona.
System Eureka został wdrożony w województwie łódzkim, jednakże w przyszłości może być rozwijany i osiągnąć zasięg ogólnopolski, a nawet międzynarodowy. Dostęp do szerokiej bazy danych oraz intuicyjnej wyszukiwarki jest bezpłatny.
Eureka współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.