Szansa na remont „ósemki”

Wieści dziury w jezdni

Wiele wskazuje na to, że jest szansa na remont drogi krajowej numer 8 na terenie powiatu bełchatowskiego. Starosta bełchatowski otrzymał pismo od zastępcy dyrektora łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w którym pojawia się informacja o remoncie drogi na terenie powiatu bełchatowskiego.

Barbara Szeliga, zastępca dyrektora łódzkiego oddziału GDDKiA pisze m.in. „(…) informuję, że na rok 2013 Oddział zaplanował wykonanie remontu drogi krajowej numer 8 na odcinku Szczerców – Mzurki, polegającego na wymianie nawierzchni. W związku z tym zgłoszono do Centrali GDDKiA wniosek o akceptację i zapewnienie finansowania w/w remontu. Po uzyskaniu finansowania Oddział w Łodzi zleci wykonanie remontu. Do czasu zapewnienia finansowania przedmiotowego remontu, w dalszym ciągu wykonywane będą remonty cząstkowe nawierzchni, w celu zabezpieczenia nawierzchni przed dalszą degradacją oraz poprawy komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego” (…).

Warto wspomnieć, że oprócz zeszłorocznego apelu starosty bełchatowskiego o remont drogi krajowej numer 8 na terenie powiatu bełchatowskiego, również Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego wysłał w tym roku swoje stanowisko w tej sprawie. Pisma o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do remontu drogi krajowej numer 8 na terenie powiatu bełchatowskiego trafiły zarówno do GDDKiA i wojewody. W opinii członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, droga krajowa numer 8 na odcinku Warszawa – Wrocław, właśnie na terenie powiatu bełchatowskiego ma najgorszy stan i jest najbardziej zaniedbana.