Szkolenia dla nauczycieli podstawówek

Niewystarczające kompetencje informatyczne nauczycieli stanowią poważną barierę w zakresie korzystania z multimedialnych narzędzi edukacyjnych. Aby to zmienić, firma O. K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. organizuje bezpłatne szkolenia podnoszące kwalifikacje komputerowe nauczycieli szkół podstawowych z terenów wiejskich woj. łódzkiego.

Dynamicznie rozwijające się technologie informacyjno-komunikacyjne ICT stanowią kolejne wymagania stawiane przed systemem kształcenia. Odpowiednio przygotowani nauczyciele stanowią niezbędny warunek powodzenia wszelkich inicjatyw adresowanych do szkół, w tym projektów skupiających się na rozwoju technologii ICT w kształceniu. Szybkie zmiany w technologii i ich wpływ na inne dziedziny zmieniają podejście do edukacji. Raz zdobyte wykształcenie staje się niewystarczające i musi zostać zastąpione przez proces ciągłego dostosowywania wiedzy, umiejętności i kompetencji do rozwoju technologii. Na podstawie badań stwierdzono, że niewystarczające kompetencje są bardzo poważną barierą w zakresie korzystania z multimedialnych narzędzi edukacyjnych. Na terenie woj. łódzkiego ponad połowa szkół to szkoły zlokalizowane na terenach wiejskich, a nauczyciele w tych szkołach mają utrudniony dostęp do szkoleń podnoszących kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Konsekwencją tego jest niższy poziom nauczania w szkołach wiejskich, rzutuje to na jakość oferty edukacyjnej i odbija się niekorzystnie na wiedzy uczniów, a w szczególności na początkowym etapie nauczania. Biorąc pod uwagę powyższe dane firma O. K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. chce objąć wsparciem nauczycieli Szkół Podstawowych z terenów wiejskich woj. łódzkiego i wychodzi z propozycją przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu „Multimedialna Szkoła”.
Niniejszy projekt obejmuje poniższe szkolenia do wyboru:
1. Szkolenie „E-NAUCZANIE”- szkolenie skierowane dla nauczycieli klas IV- VI S.P.
2. Szkolenie „KOMPUTER W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ”- szkolenie skierowane dla nauczycieli klas I- III S.P
3. Szkolenie „MULTIMEDIALNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO”- szkolenie skierowane dla nauczycieli klas I-VI S.P
Wszystkie ww. szkolenia przygotowują do uzyskania certyfikatu ECCC – Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych. Ważnym jest też fakt, iż szkolenia są całkowicie BEZPŁATNE. Koszty projektu współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pytania można kierować na adres: multiszkola@okcjo.com.pl, lub pod nr tel. 519076877.