Szkolenia komputerowe dla rolników

Wieści rolnik

W naszym województwie pojawiła się szansa na zwiększenie własnych kompetencji. Ruszył bowiem projekt „Rolnik XXI wieku”, którego celem będzie przeszkolenie rolników i ich domowników z obsługi komputera i Internetu. Rolnicy, którzy zakwalifikują się do projektu, poznają praktyczne aspekty zastosowania komputera i Internetu, w tym też w działalności rolniczej. O projekcie oraz rekrutacji do niego rozmawiamy z panem Dominikiem Majewskim, jednym z koordynatorów projektu „Rolnik XXI wieku”.

Proszę powiedzieć dla kogo skierowane są te szkolenia?
Szkolenia przeznaczone są dla rolników, czyli osób, które mają gospodarstwo rolne i są ubezpieczone w KRUS-ie oraz dla ich domowników. Osoby te muszą mieszkać na terenie woj. łódzkiego i mieć wykształcenie co najwyżej średnie.

Ile zajęć przewidzianych jest podczas kursu?
Nasze szkolenia to łącznie 120 godzin. Zajęcia odbywać będą się w okresie od października 2013 roku do maja przyszłego roku. Dajemy do wyboru uczestnikom dwa tryby: mogą wybrać, że zajęcia będą się odbywać popołudniami lub w weekend (w sobotę lub w niedzielę). Podczas popołudniowego trybu, uczestnicy spotykaliby się raz w tygodniu na 4 godziny, a podczas weekendowego raz na dwa tygodnie, ale szkolenia trwałyby po 8 godz. Tryb i terminy są do uzgodnienia z całą grupą, która utworzy się na danym terenie.

A gdzie będą odbywać się te szkolenia?

To zależy od osób, które się do nas zgłoszą. Wybierzemy te miejscowości, skąd będzie najwięcej osób, które wypełniły formularz i dostały najwięcej punktów podczas rekrutacji. A wyżej punktowane są osoby z niższym wykształceniem oraz te, które nie uczestniczyły nigdy w szkoleniach POKL. Możemy również przyjąć więcej kobiet do projektu niż mężczyzn.

Co dokładnie Państwo oferujecie na tych szkoleniach komputerowych?
W pierwszym etapie (90 godzin), słuchacze zapoznają się z obsługą komputera, nauczą się zarządzać plikami, tworzyć teksty, obliczać w arkuszach kalkulacyjnych, użytkować bazy danych, czy tworzyć grafiki. Nauczą się również komunikacji przez Internet. W drugim etapie (30 godzin) stawiamy na praktyczne umiejętności związane z komputerem i jego zastosowaniem w pracy rolnika. Będzie zatem m.in. nauka kontaktowania się z urzędami przez Internet, wypełnianie wniosków o płatności obszarowe z ARiMR-u, rozliczanie podatków oraz prowadzenie rachunkowości rolnej.

Brzmi interesująco. Ile kosztują te szkolenia?
Szkolenia są całkowicie bezpłatne dla uczestników projektu, dzięki temu, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Darmowe jest także uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL, który uznawany jest w całej Unii i potwierdza znajomość obsługi komputera. Zapewniamy materiały oraz przerwy kawowe.

A w jaki sposób mogą się zapisywać rolnicy?

Formularze zgłoszeniowe są do pobrania na stronie http://forecast.com.pl/rolnik/rekrutacja/ lub w biurze projektu przy ul. Sienkiewicza 13/36 w Łodzi. Zgłosiło się do nas także kilka gmin, które organizują zbiórkę formularzy u siebie. Zachęcam pozostałe gminy, radnych, a także sołtysów, aby pomogli rolnikom zapisać się do projektu. W razie uzyskania większej ilości informacji czy też pomocy, proszę o kontakt z numerem: 42 239 79 86. W procesie rekrutacji istotna jest kolejność zgłoszeń. Nie ma więc sensu zwlekać. Warto też zachęcić znajomych rolników, do czego serdecznie namawiam.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Agnieszka Wilczyńska