Tagi archiwum: nauczyciele

Szkolenia dla nauczycieli podstawówek

Niewystarczające kompetencje informatyczne nauczycieli stanowią poważną barierę w zakresie korzystania z multimedialnych narzędzi edukacyjnych. Aby to zmienić, firma O. K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. organizuje bezpłatne szkolenia podnoszące kwalifikacje komputerowe nauczycieli szkół podstawowych z terenów wiejskich woj. łódzkiego.

Wieści_oferty_pracy

Wsparcie dla bezrobotnych i zwalnianych nauczycieli z woj. łódzkiego

Na przełomie lipca i sierpnia ruszyły projekty organizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, adresowane do pracowników oświaty, którzy stracili lub mogą stracić pracę. Proponowane formy wsparcia dotyczą nauczycieli i pracowników administracyjnych. Obejmują one m.in. doradztwo zawodowe, studia podyplomowe i szkolenia pozwalające uzyskać nowe kwalifikacje, a także 4-miesięczne płatne staże.

Wieści biblioteka Rawa Maz.

Rawa Maz.: Metody aktywizujące w pracy nauczyciela

Nowe spojrzenie na wykorzystanie aktywizujących metod nauczania było przedmiotem seminarium dla nauczycieli, które odbyło się 20 maja 2014r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej.

W Rawie będą szkolić się nauczyciele

Niewiele jest zawodów, które wymagają od osób je wykonujących ogromnej umiejętności w stosunkach interpersonalnych, jak zawód nauczyciela. Wielu dyrektorów szkół i nauczycieli ma już tego świadomość, dlatego kursy dotyczące skutecznej, perswazyjnej komunikacji są w kręgu ich zainteresowania. Stąd właśnie pomysł na kurs doskonalący „Jak zachować właściwe relacje we współpracy z roszczeniowymi rodzicami?”.

wieści pieniądze

Wsparcie dla zwalnianych nauczycieli

Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło 100 mln zł z Unii Europejskiej na aktywizację zawodową zwalnianych nauczycieli.