Tagi archiwum: opieka rodzinna

wieści rodzina

Piotrków: Powiat stawia na rodzinną opiekę

Wejście w życie w 2012 roku nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyło na powiaty konieczność wprowadzenia zmian m.in. związanych z umieszczaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Przepisy w sposób jednoznaczny wskazują, że najlepszą opiekę dzieciom może zapewnić rodzina (np. rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka) oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze, w których przebywać może nie więcej niż 14 wychowanków.