Tagi archiwum: zmania organizacji ruchu

Wieści zmiana organizacji ruchu

Tomaszów: zmiana organizacji ruchu na Pl. Kościuszki

Od 30 września br., w związku z postępem prac rewitalizacyjnych, zmodyfikowana zostanie organizacja ruchu na Placu Kościuszki. Główna zmiana polegać będzie na wyłączeniu z ruchu kołowego południowej części Placu Kościuszki, ulicy B. Joselewicza na odcinku przylegającym do Placu Kościuszki oraz ulicy Polnej na odcinku od ul. Wschodniej do Placu Kościuszki. W tym etapie robót przywrócony zostanie ruch kołowy na północnej jezdni ulicy przebiegającej przez Plac Kościuszki.