To już 40 lat Elektrowni Bełchatów

dzień energetyka

Tegoroczne centralne obchody Dnia Energetyka przebiegały pod znakiem jubileuszu 40-lecia Elektrowni Bełchatów.

Gośćmi energetyków na uroczystej gali, która odbyła się 14 sierpnia, był m.in. wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Mieczysław Łuczak, wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska oraz górnicy z Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.
Tegoroczne uroczyste obchody święta energetyków rozpoczęły się tradycyjnie mszą świętą, którą odprawił abp Marek Jędraszewski w kościele parafialnym pw. Zesłania Ducha Świętego i Św. Maksymiliana w Bełchatowie. Uroczystą akademię rozpoczął Jacek Kaczorowski, prezes PGE GiEK SA. W swoim wystąpieniu złożył życzenia wszystkim energetykom podkreślając, że to bełchatowska elektrownia zapewnia bezpieczeństwo energetyczne kraju. Przedstawił także wyniki spółki.
– Otoczenie gospodarcze i regulacyjne nie szczędzi naszej branży wyzwań, coraz trudniej o spektakularne sukcesy i dobre wyniki. Mimo to nasza spółka wciąż może chwalić się dobrymi wynikami, zarówno w wymiarze ekonomicznym, technicznym, jak i organizacyjnym – mówił Jacek Kaczorowski.
Prezes spółki przypomniał także, że w minionym 2014 roku elektrownie i elektrociepłownie skupione w PGE GiEK SA wyprodukowały 58,3 TWh energii elektrycznej brutto, co stanowi 37,3 proc. krajowej produkcji energii oraz 18,95 mln GJ ciepła. Należące do spółki kopalnie odkrywkowe wydobyły 49,97 mln ton węgla brunatnego (78,36 proc. krajowego wydobycia). PGE GiEK SA wypracowała w zeszłym roku 2 mld 570 mln zł zysku.
Dyrektor PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów Marek Ciapała wspominał najważniejsze chwile w 40-letniej historii bełchatowskiego zakładu, zwracając uwagę na fakt, że w uroczystej akademii wzięło udział wiele osób, które uczestniczyły w budowie największej na świecie elektrowni opalanej węglem brunatnym i jej największych sukcesach.
– W 2014 r. Elektrownia wyprodukowała 34,3 TWh energii elektrycznej. To blisko 22 procent całej energii, która trafiła do krajowego systemu elektroenergetycznego. 3 lutego 2014 r. około godziny 2:00 bełchatowska Elektrowni zużyła miliardową tonę węgla dostarczonego z Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, a 16 czerwca 2015 r. o godzinie 19:35 licznik wyprodukowanej energii w Elektrowni Bełchatów wskazał 850 000 000 MWh – wyliczał dyrektor Marek Ciapała. – Z takimi wynikami jesteśmy dziś filarem polskiej energetyki. To misja wyjątkowa w czasach, w których od stałych dostaw energii elektrycznej zależy jakość i standard naszego życia, a także rozwój naszej gospodarki oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Możemy i chcemy tę rolę odgrywać nadal – dodał.
Na koniec dyrektor podziękował pracownikom za rzetelną pracę i dbałość o majątek wytwórczy elektrowni.
Po wystąpieniu Marka Ciapały miała miejsce premiera filmu o powstaniu i działalności bełchatowskiej elektrowni. Proces produkcji energii goście bełchatowskich energetyków poznali dzięki znanemu popularyzatorowi nauki – Wiktorowi Niedzickiemu. Wśród bohaterów filmu nie zabrakło pracowników Elektrowni Bełchatów.
Podczas akademii wręczono także zasłużonym pracownikom medale i resortowe odznaki. Srebrnym Krzyżem zasługi, a także odznaką honorową „Za Zasługi Dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” uhonorowana została Ewa Pulkowska, dyrektor ekonomiczno – finansowy Elektrociepłowni Gorzów. Wręczono także 22 złote medale „Za Długoletnią Służbę”. 18 osób nagrodzono resortową odznaką „Za Zasługi dla Energetyki”. 6 osób otrzymało dyplomy za działalność na rzecz innowacyjności. Marek Ciapała, dyrektor Elektrowni Bełchatów i Marek Wdowiak, dyrektor Departamentu Inwestycji PGE GiEK SA otrzymali odznaki „Zasłużony dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.”
Uroczystość zakończył energetyczny koncert zespołu „Elektryczne Gitary”.