Tomaszów Maz.: Galeria Arkady

W galerii Arkady nadal będzie prowadzona działalność kulturalna. Miasto doszło do porozumienia z dzierżawcą budynku Mariuszem Sobańskim. Niebawem zawarta zostanie umowa dzierżawy na 4 lata, co pozwoli bez problemów Galerii funkcjonować.

Jest to kompromis, który udało nam się wypracować, myślę że bardzo cenny z uwagi na interes miasta i jego mieszkańców, do zawierania tego typu umów potrzebna jest zawsze dobra wola obu stron oraz zrozumienie potrzeb społecznych – mówi Mariusz Sobański, gospodarz Galerii Arkady. – Myślę, że zarówno z mojej strony jak i ze strony prezydenta Marcina Witko, taka wola była, czego dowodem jest nasza radość, że galeria ciągle służyć będzie mogła mieszkańcom naszego miasta – dodał Mariusz Sobański. – Myślę, że takie rozwiązanie jest korzystne dla naszych mieszkańców – mówi prezydent Marcin Witko. Bardzo się cieszę, że doszliśmy do porozumienia i ta działalność kulturalna będzie się dalej odbywała w tym miejscu – dodał prezydent.
Profil działalności będzie profilem kulturalnym, w związku z tym stawki dzierżawy obiektu pozostają na preferencyjnym poziomie, natomiast w sytuacji gdyby dzierżawca chciał rozszerzyć działalność o np. działalność gastronomiczną, wtedy stawki będą renegocjowane.
Przypomnijmy, że Galeria Arkady to prywatna i niezależna placówka kulturalna, w której odbywają się wystawy prac artystycznych, obrazów, biżuterii, reprodukcji, ceramiki, itp. To miejsce spotkań Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa, Klubu Literackiego. W galerii odbywają się również imprezy okolicznościowe, jubileusze i spotkania towarzyskie.

JP na podst. UM Tomaszowa Maz.