Tomaszów Maz.: Spotkanie z Leszkiem Żebrowskim

25 lutego br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim odbędzie się spotkanie z Leszkiem Żebrowskim, historykiem, publicystą, tropicielem fałszerstw historycznych.
Leszek Żebrowski jest autorem książki pt. „Walka o prawdę. Historia i Polityka”, będącej zbiorem artykułów często przełomowych, po raz pierwszy poruszających wiele nieznanych wcześniej faktów z najnowszej historii Polski. Autor od lat 80. prowadzi badania dziejów polskiego podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej i po 1945. Specjalizuje się w dziejach polskich narodowych organizacji konspiracyjnych w okresie II wojny światowej (Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowej Organizacji Wojskowej) i narodowego odłamu żołnierzy wyklętych (w tym Narodowego Zjednoczenia Wojskowego), a także bada historię komunistycznej konspiracji i partyzantki z lat 1942-1945 oraz stalinowskiej bezpieki. Jest pionier badań nad Narodowymi Siłami Zbrojnymi w Polsce.
Spotkanie z Leszkiem Żebrowskim odbędzie się o godzinie 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy Pl. Kościuszki 18. Wstęp wolny.