Tomaszów: zmiana organizacji ruchu na Pl. Kościuszki

Wieści zmiana organizacji ruchu

Od 30 września br., w związku z postępem prac rewitalizacyjnych, zmodyfikowana zostanie organizacja ruchu na Placu Kościuszki. Główna zmiana polegać będzie na wyłączeniu z ruchu kołowego południowej części Placu Kościuszki, ulicy B. Joselewicza na odcinku przylegającym do Placu Kościuszki oraz ulicy Polnej na odcinku od ul. Wschodniej do Placu Kościuszki. W tym etapie robót przywrócony zostanie ruch kołowy na północnej jezdni ulicy przebiegającej przez Plac Kościuszki.

Jak informuje magistrat, zostanie wytyczony objazd dla pojazdów poruszających się Al. M. J. Piłsudskiego w kierunku wschodnim oraz zachodnim do ul. B. Joselewicza ulicami jednokierunkowymi Krzyżową oraz Wschodnią – na odcinku ul. Wschodniej od skrzyżowania z ul. Krzyżową do skrzyżowania z ul. B. Joselewicza kierunek ruchu zostanie odwrócony (ruch w kierunku wschodnim). Na odcinku ul. Wschodniej stanowiącej przebieg objazdu zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się i postoju po obu stronach drogi.
Dla pojazdów poruszających się Al. M. J. Piłsudskiego w kierunku wschodnim – do ul. Warszawskiej oraz Św. Antoniego – zostanie wytyczony objazd przebiegający ulicami Legionów oraz Barlickiego.
Zostanie zmieniona organizacja ruchu w obrębie skrzyżowania Wschodnia – Polna oraz Polna – Jerozolimska . Ruch ul. Polną na odcinku Wschodnia – Jerozolimska odbywać się będzie w kierunku ul. Jerozolimskiej. Na ulicy Jerozolimskiej zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się i postoju po obu stronach drogi.
Schematy organizacji ruchu opublikowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
http://www.tomaszow-maz.eu/537-460a1c3137868-49186-p_1.htm