Tomaszów: Znaleziono ludzkie szczątki

31 lipca 2013 roku policjanci otrzymali informację, iż na ulicy Wilczej na terenie prac budowlanych zostały ujawnione ludzkie szczątki. W miejscu znaleziska które prawdopodobnie było lejem po wybuch pocisku artyleryjskiego, oprócz ludzkich szczątków ujawniono manierkę, pochodzącą prawdopodobnie z czasów II Wojny światowej, Nietypowe znalezisko zostało zabezpieczone do badań.