Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Od 24 lutego do 1 marca 2014 r. w całej Polsce, po raz kolejny, będziemy obchodzić „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

W tych dniach każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00. Informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz – w zakresie postępowania wykonawczego – kuratorzy sądowi i komornicy. Ponadto osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną.
W organizację obchodów – poza Ministerstwem Sprawiedliwości – aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Notarialna, Komenda Główna Straży Granicznej i Krajowa Rada Komornicza.
Przypomnijmy, że idea „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” zrodziła się w 2000 roku i jest związana z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.