Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 53 bytes written, possibly out of free disk space in /home/wamwiesc/domains/gazeta-wiesci.pl/public_html/wp-content/plugins/grid-gallery-ready/vendor/Rsc/Cache/Filesystem.php on line 40
Uczniowie w natarciu na poligonie | WieÅ?ci Gazeta Regionalna

Uczniowie w natarciu na poligonie

Młodzież z pierwszej i drugiej klasy tzw. „wojskowej” Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3 w Bełchatowie uczestniczyła w obozie szkoleniowym „Glinnik 2013”. Szkoleniem młodzieży w trakcie trwania obozu zajmowali się instruktorzy z elitarnego 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich w Tomaszowie Mazowieckim.

Obóz szkoleniowy odbył się na terenie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Uczestnicy uzyskali certyfikaty potwierdzające udział w wojskowym obozie szkoleniowym. W trakcie obozu młodzież realizowała następujący program szkolenia wojskowego:
Zapoznanie się z tradycjami 25 Brygady Kawalerii Powietrznej i 7 Dywizjonu Ulanów Lubelskich.
Zapoznanie się z bazą szkoleniową oraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu 25 BKP.
Podstawowe elementy musztry indywidualnej, oddawanie honorów i składanie meldunków.
Podstawowe elementy musztry zespołowej.
Musztra indywidualna i zespołowa – ćwiczenia.
Orientowanie się w terenie bez mapy i ocena odległości.
Marsz według azymutu i mapy.
Sposoby ewakuacji poszkodowanych z pola walki.
Pokonywanie terenu różnymi sposobami.
Opanowanie budynku – działania żołnierza.
Drużyna w obronie i natarciu.
Marsz ubezpieczony.
Pokonywanie terenów leśnych.
Ćwiczenia z desantowania się z helikoptera (atrapy na polu szkoleniowym).
Spadochrony i ich rodzaje.
Zjazdy na linie z ubezpieczeniem.
Ćwiczenia strzeleckie na trenażerze Śnieżnik.
Zapoznanie się teoretyczne i praktyczne z wozem bojowym piechoty Rosomak.
Ostatniego dnia zajęć uczestnicy obozu uczestniczyli w uroczystościach pożegnania żołnierzy XIII zmiany Polskich Sił Zadaniowych w Afganistanie. Organizatorem i koordynatorem obozu z ramienia szkoły był Janusz Góra, nauczyciel ZSP nr 3.