Uniknij podwójnej opłaty za śmieci!

Wieści śmieci

1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe regulacje w istotny sposób zmieniają dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, zobowiązując do tego samorząd. Nowy system zacznie funkcjonować 1 lipca 2013 roku.

Zmiany spowodują, że odbiór odpadów komunalnych będzie teraz spoczywał na barkach gminy, która od mieszkańców będzie pobierała opłaty za wywóz śmieci. W związku z tym wszyscy mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego posiadający indywidualne umowy zobowiązani są do rozwiązywania umów z firmami odbierającymi śmieci z posesji. Czas wypowiedzenia takiej umowy jest zróżnicowany i trwa od miesiąca do trzech. Także niektórzy mieszkańcy, aby uniknąć podwójnej opłaty w lipcu, powinni wypowiadać dotychczasowe umowy już z początkiem kwietnia.

– Według Ministerstwa Ochrony Środowiska i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów obecne umowy nie przestaną obowiązywać automatycznie – informuje Włodzimierz Pawlak, Doradca Prezydenta Miasta ds. zagospodarowania odpadów komunalnych.

– Właściciele nieruchomości, którzy mają podpisane umowy na odbiór śmieci powinni je rozwiązać. W przeciwnym razie może dojść do sytuacji, że od połowy roku będą musieli zapłacić podwójnie – gminie i firmie, z którą mają podpisaną umowę. Problem ten nie dotyczy mieszkańców bloków, ponieważ w tym przypadku umowę zawiera i rozwiązuje spółdzielnia – zaznacza Pawlak.

Po wypowiedzeniu umów mieszkańcy zobowiązani będą złożyć do gminy deklarację, która będzie podstawą do wystawienia nakazu płatniczego za wywóz i gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W imieniu wszystkich mieszkańców umowę na wywóz i zagospodarowanie odpadów z firmą, która zostanie wyłoniona w przetargu, podpisze Urząd Miasta.

W tej chwili trwają konsultacje dotyczące stawki, jaką piotrkowianie zapłacą za wywóz śmieci oraz sposobu naliczania opłaty. Uchwały w tej sprawie będą głosowane podczas marcowej Sesji Rady Miasta. Na tej samej sesji radni przyjmą wzór deklaracji „śmieciowej”.
UM Piotrkowa