Uroczyste rozdanie dyplomów w SAN

SAN

11 września 2015 roku w Wydziale Zamiejscowym Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom czterech kierunków: administracji, fizjoterapii, pedagogiki oraz zarządzania.

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Mirosław Wasielewski podkreślił, że zarówno Ci, którzy otrzymali dyplomy z wyróżnieniem, jak i pozostali, są niezaprzeczalnym kapitałem Uczelni. Prodziekan dr Adam Gogacz mówił zaś o tym, iż Wydział w Bełchatowie w kilka lat z Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego przekształcił się w prężny Wydział Zamiejscowy dzięki szerokiej współpracy z władzami samorządowymi oraz różnymi instytucjami, ale przede wszystkim dzięki zaangażowaniu i pilnej pracy samych studentów, którzy w tym dniu, dzięki wytrwałej nauce, mogli z rąk Dziekana i swych promotorów odebrać dyplomy z wysokimi notami.

SAN-15

SAN-15


Uroczystość odbyła się po raz pierwszy w Bełchatowie, jednakże władze Uczelni jednoznacznie zadeklarowały, iż mają zamiar na stałe wpisać ją do kalendarza wydarzeń akademickich w mieście, obok wielu, które już mają miejsce. Absolwenci, ubrani w togi, tradycyjnie podrzucili do góry birety.
Ponadto odbyło się losowanie studenta, który w ramach międzynarodowego projektu LIST, podnoszącego kompetencje informatyczne kobiet 50+, realizowanego w Bełchatowskim Wydziale Społecznej Akademii Nauk, będzie reprezentował grupę trenerską studentów pedagogiki na międzynarodowej konferencji w Glasgow w październiku.
SAN-2

SAN-2