Utrudnienia w ruchu

W Radomsku, od 31 lipca, zostaje wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu drogowego na ulicach Kołłątaja i Topolowej.

31 lipca wprowadzona zostaje tymczasowa organizacja ruchu drogowego na ulicach Kołłątaja i Topolowej w Radomsku. Jest ona związana z trzecim etapem prac związanych z realizacją inwestycji ph. „Przebudowa ulicy Kilińskiego, Raciborskiego, Kołłątaja oraz Topolowej w Radomsku wraz z budową kanalizacji deszczowej w w/w ulicach”.  Realizacja całej inwestycji rozpoczęła się w 2012 roku. Przewidywany termin zakończenia III etapu prac to czerwiec 2014 roku. W czasie prowadzenia robót obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu.

www.radomsko.pl