Uwaga na odpadające tynki

Zima w końcu ustępuje, lecz topniejący śnieg i mróz negatywnie oddziaływał na stan techniczny nie tylko dróg, ale i budynków, szczególnie tych starszych. Stąd też Straż Miejska apeluje do właścicieli nieruchomości o dokonanie przeglądu budynków, z których odpadający tynk lub fragmenty elewacji mogą zagrozić bezpieczeństwu.

W przypadku stwierdzenia takich sytuacji, miejsca dostępne dla osób powinny zostać niezwłocznie zabezpieczone, a tam gdzie jest to niezbędne należy przeprowadzić prace remontowe. W sytuacji wystąpienia szkody na osobie lub mieniu właścicielom, zarządcom lub administratorom zobowiązanym do utrzymywania budynków w odpowiednim stanie technicznym grozi odpowiedzialność karna oraz cywilna.

Informacje i uwagi w tych sprawach można zgłaszać pod bezpłatny numer telefonu Straży Miejskiej – 986.
Źródło: UM Piotrkowa