Uwaga zmiana czasu!

Wieści zegar

Zmiana czasu zimowego na letni nastąpi w nocy z soboty (30 marca) na niedzielę (31 marca). Zegarek przestawimy z godziny 2:00 na 3:00 w nocy, czyli do przodu. Ale jakie są powody aby zmieniać czas i kto zrobił to po raz pierwszy?

Zmianę czasu stosuje się w około 70 krajach na całym świecie. Obowiązuje ona we wszystkich krajach europejskich z wyjątkiem Islandii. W innych częściach świata czas zmieniany jest m.in. w USA, Kanadzie, Meksyku i Australii. W Polsce zmiany czasu letniego i zimowego regulowane są rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów zgodnie z którym zmiana czasu z zimowego na letni polega na przestawieniu wskazówek zegarów z godziny 2:00 na godzinę 3:00 w ostatnią niedzielę marca, a powrót do czasu zimowego wymaga cofnięcia o jedną godzinę wskazań zegarów, tj. z godz. 3:00 na 2:00 w ostatnią niedzielę października. Pierwszym krajem który wprowadził zmianę czasu były Niemcy, którzy zaczęli go stosować podczas I wojny światowej. Wkrótce zmiany czasu zostały wprowadzone w Wielkiej Brytanii, a następnie w większości krajów europejskich. W Polsce przejścia z czasu zimowego na letni i z powrotem stosowane było okresowo. Wprowadzone były najpierw w okresie między I a II wojną światową, następnie podczas okupacji hitlerowskiej, a po wojnie w latach 1946-1949, 1957-1964 oraz od 1977 roku do chwili obecnej.
Stosowanie czasu letniego ma umożliwić bardziej efektywne wykorzystanie światła słonecznego. Latem czas lokalny przesuwany jest o godzinę do przodu w stosunku do czasu geograficznego, dzięki czemu zachód słońca następuje godzinę później. Wprowadzenie czasu letniego miało na celu zapewnienie więcej światła słonecznego popołudniami kosztem mniejszej ilości światła rankami. Więcej światła słonecznego popołudniami jest korzystne dla sprzedaży, uprawiania sportów, wypoczynku i innych czynności wykonywanych zazwyczaj po godzinach pracy. Z drugiej strony mniejsza ilość światła porankami jest niekorzystna w rolnictwie i innych zajęciach zależnych od światła słonecznego. Wydłużenie czasu dostępnego światła popołudniami ma też pozytywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego wpływając na zmniejszenie liczby wypadków. Jednym z głównych powodów wprowadzenia zmiany czasu z zimowego na letni była chęć zmniejszenia zużycia energii elektrycznej związanej z oświetleniem gospodarstw domowych. Wadami zmiany czasu są min.: problemy ludzi z przyzwyczajeniem się do nowego czasu, koszty ponoszone przez firmy zajmujące się transportem ludzi np. firmy kolejowe. Jesienią czas lokalny przesuwany jest o godzinę do tyłu, zrównując się tym samym z czasem geograficznym.
Zmiana czasu ma swoje wady i zalety. W tym roku, dość nietypowo, zmiana czasu przypada w Wielkanoc. Z pewnością ma to swoje zalety. Do przestawienia się na czas letni większość ludzi potrzebuje zazwyczaj kilku dni więc w związku z wolnym od pracy Poniedziałkiem Wielkanocnym przejście na czas letni powinno być mniej uciążliwe. Część ludzi opowiada się za zmianą czasu, niektórzy są jej zdecydowanie przeciwni. Póki co musimy jednak, zgodnie z przepisami, dwa razu w roku przesuwać wskazówki naszych zegarów.