W Rawie będą szkolić się nauczyciele

Niewiele jest zawodów, które wymagają od osób je wykonujących ogromnej umiejętności w stosunkach interpersonalnych, jak zawód nauczyciela. Wielu dyrektorów szkół i nauczycieli ma już tego świadomość, dlatego kursy dotyczące skutecznej, perswazyjnej komunikacji są w kręgu ich zainteresowania. Stąd właśnie pomysł na kurs doskonalący „Jak zachować właściwe relacje we współpracy z roszczeniowymi rodzicami?”.

Podczas kursu nauczyciele dowiadują się, dlaczego rodzic bywa roszczeniowy, jak nawiązać przyjazną relację z rodzicem, jak przyjmować od niego skargę i krytykę.  Kurs obrazuje znaczenie szacunku, empatii i uśmiechu w kontaktach z rodzicami, rozwija zdolności i metody wpływania na innych, z korzyścią dla obydwu stron relacji, podkreśla wagę profesjonalizmu w kontaktach zawodowych i uczy technik i strategii pomocnych w skutecznej komunikacji. Poza tym pokazuje różne sposoby manipulacji i obrony przed nią.
Wiadomości przedstawione w kursie uzupełniają dotychczasową wiedzę i doświadczenie nauczycieli, a więc nie przekreślają i nie zastępują poznanych przez nich wcześniej metod, lecz je uzupełniają, dopełniają.
Mowa jest podstawowym narzędziem komunikacji, zatem warto wiedzieć nie tylko o tym, co mówić, ale też, jak mówić do drugiego człowieka, aby zrealizować wspólny cel. Dobrze jest przekonać się, że istnieją techniki komunikacji, która działa na nieświadomy umysł (nieuświadomioną sferę życia psychicznego człowieka) naszego rozmówcy. Warto podkreślić, że techniki te sprawdziły się w reklamie, negocjacjach, sprzedaży czy też prezentacjach określonych produktów.
Kurs „Jak zachować właściwe relacje we współpracy z roszczeniowymi rodzicami?” odbędzie się w Rawie Mazowieckiej w filii Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach przy ul. Zwolińskiego przy ul. Zwolińskiego 8d w dniach 4 – 5 marca br. o godz. 1500 .

RO