W Tomaszowie będzie kryty tor łyżwiarski?

Podczas obrad XLVI sesji Rady Miejskiej przyjęto wspólne stanowisko władz miasta Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie budowy krytego toru łyżwiarskiego.

– Jesteśmy żywo zainteresowani zrealizowaniem tego typu inwestycji na terenie Tomaszowa Mazowieckiego, w oparciu o istniejącą już infrastrukturę sportową – informują władze miasta.
Za budową krytego toru łyżwiarskiego właśnie w Tomaszowie Mazowieckim przemawiają m.in.: bogate tradycje w tej dyscyplinie sportu, funkcjonujący tor łyżwiarski oraz korzystne położenie Tomaszowa Maz. w centrum Polski wraz z zapleczem hotelowo – szkoleniowym Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale.
„Niezależnie od woli powstania zadaszonego toru lodowego i argumentów za jego lokalizacją w naszym mieście należy zauważyć, że kondycja finansowa samorządu miejskiego nie pozwala na samodzielne przeprowadzenie tej inwestycji oraz utrzymywanie obiektu. W związku z powyższym prosimy o wsparcie przedstawionej koncepcji i ponawiamy propozycję przekazania obecnie funkcjonującego w Tomaszowie Mazowieckim toru łyżwiarskiego w strukturę i zarząd Centralnego Ośrodka Sportu lub prosimy o pomoc w finansowaniu budowy tego jakże oczekiwanego dzisiaj obiektu sportowego” – czytamy w komunikacie tomaszowskiego magistratu.